Poželjno je da razmak između tretmana bude 4 – 6 nedelje, a u međuvremenu tretiranu regiju je potrebno samo brijati.