Broj potrebnih tretmana Venus Velocity™ laserom zavisi od više faktora, kao što su boja kože, boja dlake, kao i endokrinoloških problema. Potrebno je uraditi najmanje 2 – 3 tretmana, a potpuni efekat se ostvaruje sa 5 – 7 tretmana.