Najoptimalniji rezultati se postižu ciklusom od 6 tretmana, sa pauzama od 2 nedelje izmedju.