Procedura jepotpuno bezbolna i prijatna za pacijenta, bez direktnog kontakta.